مرکز تعمیرات و نگهداری ایران-متنا با در اختیار داشتن بیش از 40 متخصص در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به مراکز مختلف میباشد.

خدمات متنا

دوره های آموزشی

تعمیرات تجهیزات صنعتی

تعمیریار

سفارش قطعات صنعتی

مجموعه هایی که افتخار همکاری داشته ایم